Là thành viên của tổ chức giao nhận và vận chuyển hàng hoá quốc tế lớn nhất thế giới – WCA. Với hệ thống đại lý nước ngoài trên 189 quốc gia. Interlink cung cấp cho khách hàng một dịch vụ EXW với nhiều lợi ích quan trọng.

Tiết kiệm được các chi phí từ giá dịch vụ EXW và cước vận chuyển hàng hoá về Việt Nam nhờ hệ thống đại lý quốc tế rộng lớn và uy tín.
Cập nhật thường xuyên cho khách hàng thông tin lịch trình vận chuyển hàng hóa. Khách hàng tiết kiệm cước phí dịch vụ EXW và các dịch vụ logistics khác khi hàng về đến Việt Nam.
3
Đối tác, đại lý nước ngoài sẽ theo dõi tiến trình giao hàng của người bán đồng thời bảo đảm cho việc kiểm soát được thời gian và tình trạng hàng hóa đúng yêu cầu, tránh được các rủi ro hợp tác với các người bán thiếu uy tín, chỉ có vận đơn không có hàng hóa thật.
Hỗ trợ khách hàng thực hiện các hợp đồng nhập khẩu, điều chỉnh chặt chẽ các điều kiện, điều khoản để tránh các rủi ro phát sinh.