Lưu kho hàng nhập khẩu theo diện tích đa dạng, tùy nhu cầu

Interlink cung cấp dịch vụ lưu kho hàng hóa và hồ sơ chuyên nghiệp và an toàn cho hàng hóa: Lưu hàng hóa ngắn – dài hạn, lưu cont chờ xuất Lưu trữ bảo quản hồ sơ ngắn – dài hạn Giao hồ sơ, nhận hồ sơ Dịch vụ giao nhận nhanh chóng Dịch vụ…