Dịch vụ nhập khẩu

Chúng tôi tự hào là một trong các công ty dịch vụ Logistics đã vượt qua sự xét chọn gắt gao để trở thành đại lý Hải Quan – là cầu nối để DN tiếp cận nhanh chóng với các quy định, quy trình trong lĩnh vực khai báo Hải quan.