Dịch Vụ Xuất Khẩu Hàng Hóa, Trái Cây Đi New Zealand

New Zealand được đánh giá là thị trường xuất khẩu hàng hóa tiềm năng của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Việt Nam và New Zealand 4 tháng đầu năm 2017 đạt 232,85 triệu USD (giảm 4,81% so với cùng kỳ năm ngoái); trong đó xuất sang New Zealand đạt 105,91 triệu USD (tăng 12,37% so với cùng kỳ), nhập khẩu từ thị trường này trị giá 126,94 triệu USD (giảm 15,57%).