Từ 20/5: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Cu Ba có hiệu lực

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba giai đoạn 2020-2023. Để được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định, hàng hóa nhập khẩu phải…