Interlink góp phần đem lại ánh sáng cho hơn 150 bệnh nhân qua chương trình Mổ mắt từ thiện

Sáng ngày 3/6/2022, chương trình Mổ mắt từ thiện cho hơn 150 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn do Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP.HCM (HAMEE) tại bệnh viện Mắt Tây Nam đã được diễn ra thành công tốt đẹp.  Chương trình Mổ mắt từ thiện năm 2022 có sự tham gia đóng góp…