Doanh nghiệp hưởng lợi nhờ xóa bỏ 85.4% số dòng thuế trong Hiệp định ASEAN-Trung Quốc

Bộ Tài chính đang trưng cầu ý kiến dự thảo cho Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc trong giai đoạn 2022-2027 (ACFTA) dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/12/2022. Chính phủ ban hành Nghị…