Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2018

1. Đánh giá chung

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 10/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 44,29 tỷ USD, tăng 9% so với tháng 9 năm 2018. Trong đó xuất khẩu đạt 22,53 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,41 tỷ USD); nhập khẩu đạt 21,76 tỷ USD, tăng 11,5% (tương ứng tăng 2,25 tỷ USD).