Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu đồ thức ăn cho thú cưng – 0937 48 18 98

Mặt hàng thức ăn cho thú cưng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, hoặc nhập khẩu phải có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Căn cứ Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì thức ăn cho thú cưng (thức…