dịch vụ vận tải đa phương thức

Dịch vụ vận tải đa phương thức an toàn, giá rẻ

Với vai trò là cầu nối hỗ trợ hoạt động thương mại, vận tải ngày nay không chỉ đơn thuần là việc chuyển dịch hàng hóa mà còn phải thực hiện được sự kết nối quá trình vận chuyển thành một chuỗi vận tải không gián đoạn nhằm làm cho quá trình vận chuyển hàng hóa an toàn hơn, nhanh chóng hơn, mức độ tin cậy cao hơn và đơn giản hơn.

Vận tải đa phương thức (VTĐPT) ra đời đang trở thành một phương thức vận tải phổ biến bên cạnh các phương thức vận tải truyền thống (đường bộ, đường sắt, đường sông, hàng không và vận tải biển)