Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố trong việc bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng khi thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg, để thống nhất việc phối hợp trong công tác nghiệp vụ giữa chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai và chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa.

Một số chính sách nhập khẩu mới của một số quốc gia

Australia đưa ra yêu cầu nhập khẩu mới đối với gạo đồ dành cho người tiêu dùng hoặc chế biến, Hàn Quốc sẽ cấm nhập khẩu đối với sản phẩm hộp và đồ đựng thực phẩm (cốc, khay, hộp đựng đồ ăn trưa…) có sử dụng nhựa nhiệt dẻo tái chế (PET)… là những chính sách nhập khẩu mới được các cơ quan chức năng của các nước ban hành gần đây.

Những điểm mới về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Quyết định này thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/5/2017. So với Quyết định 15, Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg có nhiều điểm mới.

Những điều cần biết về uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

1/ Thế nào là xuất nhập khẩu ủy thác?
Khái niệm về xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các pháp nhân trong nước đã được bộ thương mại quy định cụ thể trong Thông tư số18/TT – BTM của Bộ trưởng Bộ thương mại ký ngày 28/8/1998 ban hành qui chế xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các pháp nhân trong nước như sau: